skip to Main Content
Google PageSpeed Insights Na Našom Webhostingu!

Google PageSpeed Insights na našom webhostingu!

Google PageSpeed Insights na našom webhostingu!

Sme správny webhosting, kde bude Tvoj web rýchlejší a priateľský pre mobilné zariadenia. Do Tvojej administácie sme pridali rozšírenie Google PageSpeed ​​Insights.

Kľúčom k dosiahnutiu dobrej pozície vo vyhľadávačoch je vytvorenie webových stránok, ktoré sú rýchle, užitočné pre návštevníkov a optimalizované pre užívateľov a hlavne pre mobilnú návštevnosť. Nástroj Google PageSpeed ​​Insights analyzuje obsah Tvojej webovej stránky, jej výkon a navrhne Ti konkrétne vylepšenia.

 

Ako funguje rozšírenie Google PageSpeed ​​Insights:

Analyzuje výkonnosť webových stránok hosťovaných na vašom serveri.
Priradí každej analyzovanej webstránke skóre pre počítače a mobilné zariadenia zodpovedajúce jej výkonnosti.
Generuje správu založenú na výsledkoch analýzy
Zobrazuje návrhy na optimalizáciu výkonu Tvojej webstránky
Poskytne Ti odkaz na navrhované nástroje zamerané na zlepšenie výkonu Tvojich webstránky (napríklad modul mod_pagespeed Apache)
Poskytne Ti už komprimované súbory na zníženie veľkosti statických súborov (napr. optimalizované obrázky)

Pomocou nástroja Google PageSpeed ​​Insights získaš ďalšie pokročilé funkcie pre profesionálne použitie stránky PageSpeed ​​Insights na našom webhostingu!

 

Ďalšie pokročilé funkcie Google PageSpeed ​​Insights:

Vlastná konfigurácia modulu PageSpeed ​​Apache podľa webstránok
Denné aktualizácia výsledkov skenovaných webstránok
Hromadné operácie skenovania všetkých Tvojich webstránok jedným kliknutím
Podrobný zoznam výsledkov so všetkými návrhmi a riešeniami problémov oprimalizácie.

Close search

Košík

Back To Top