skip to Main Content
Logistix WordPress Téma Pre Dopravné A špedičné Spoločnosti

Logistix WordPress Téma

Logistix WordPress Téma pre dopravné a špedičné spoločnosti Logistix je ultra responzívna a retina ready čistá a flexibilná WordPress Téma prispôsobená pre dopravné a špedičné spoločnosti. Logistix disponuje množstvom možností prispôsobenia a nastavení, pridali sme množstvo dizajnových funkcií a výkonných funkcií,…

Čitať viac
Revisium-antivirus

Na našich serveroch je Tvoj web v bezpečí!

REVISIUM ANTIVIRUS Na všetkých našich severoch používame Revisium Antivirus - inteligentný antivírusový a monitorovací bezpečnostný program, ktorý webové stránky jedným kliknutím automaticky vyčistí od malware a kontroluje reputáciu Tvojej domény.   KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI Detekuje všetky typy škodlivých súborov, vrátane backdoors, web-shells,…

Čitať viac
Nastavenie GZip Pre Nginx Server

Nastavenie GZip pre Nginx server

Povolenie GZIP kompresie pre NGINX server Ak chcete zabaliť všetky požiadavky odoslané serverom proxy pomocou gzip:   gzip on; gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)"; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml; gzip_vary on;…

Čitať viac
Back To Top