skip to Main Content
Revisium-antivirus

Na našich serveroch je Tvoj web v bezpečí!

REVISIUM ANTIVIRUS Na všetkých našich severoch používame Revisium Antivirus - inteligentný antivírusový a monitorovací bezpečnostný program, ktorý webové stránky jedným kliknutím automaticky vyčistí od malware a kontroluje reputáciu Tvojej domény.   KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI Detekuje všetky typy škodlivých súborov, vrátane backdoors, web-shells,…

Čitať viac
Nastavenie GZip Pre Nginx Server

Nastavenie GZip pre Nginx server

Povolenie GZIP kompresie pre NGINX server Ak chcete zabaliť všetky požiadavky odoslané serverom proxy pomocou gzip:   gzip on; gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)"; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml; gzip_vary on;…

Čitať viac
WordPress Toolkit W-Hosting

WordPress Toolkit

WordPress Toolkit Ti umožňí na našom webhostingu spravovať všetky Tvoje inštalácie WordPress. WordPress Toolkit ponúka celý rad pracovných nástrojov pre WordPress administrátorov všetkých úrovní, od začiatočníkov až po profesionálov. Vlastnosti: Jeden prístup pre správu WordPress Jeden prístup pre správu multi inštalácií…

Čitať viac
Back To Top